Tesla 展開全球最大 PowerPack 儲能計畫,停電時供應 100MW 後備電源

Tesla 除了發售電動車之外,在再生能源的供電系統上,也擔當著重要角色。由 Tesla 內華達州 Gigaf […]